Anna Ring er organistassistent ved Skive Kirke og studerer orgel på Det Jyske Musikkonservatorium.


Anna Ring studerede først hos Mikael Ustrup, Mariager. Senere fortsatte hun sine studier hos professor Bine Bryndorf og Hans Ole Thers på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium. I 2009 optrådte hun ved den første Copenhagen Organ Festival og har givet koncerter regelmæssigt siden.

Hun er i øjeblikket elev af professor Ulrik Spang-Hanssen på Det Jyske Musikkonservatorium i Aarhus. I januar 2016 blev hun ansat som organistassistent ved Skive Kirke.